Πλατφόρμα e-Learning

Εκπαιδευτικό υλικό

- Δημιουργία ενός δικτύου ανθρώπων

- Αύξηση των γνώσεων των νέων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων

Δημιουργία μιας καινοτόμου, υψηλής ποιότητας ψηφιακής διδασκαλίας για νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό των μαθημάτων σε μορφή pdf.
Μόλις δείτε όλες τις ενότητες, δοκιμάστε τις ικανότητές σας με αυτά τα παιχνίδια: 

Παιχνίδι 1: https://learningapps.org/watch?v=paxjb55w322

Παιχνίδι 2: https://learningapps.org/watch?v=phtzewg4j22

Παιχνίδι 3: https://learningapps.org/watch?v=pyebipw7c22

Παιχνίδι 4: https://learningapps.org/watch?v=pseiwnda522

Παιχνίδι 5: https://learningapps.org/watch?v=pws8wcexc22

Παιχνίδι 6: https://learningapps.org/watch?v=p8adv90oa23