ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το έργο αυτό αναπτύσσεται με τη συνεργασία έξι διαφορετικών φορέων από έξι διαφορετικές χώρες.  FenêtreS είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων και έχει δημιουργηθεί. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους νέους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε τρεις κύριους άξονες: την επανένταξη, την κινητικότητα και την ένταξη.


İ.ova Gençlik Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği ( İ.ova Youth Art & Culture )  είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2018. Εδρεύει στην πόλη Aydın και αριθμεί περισσότερα από εκατό (100) άτομα ως μέλη, νέους και δημιουργικούς πολίτες, ανθρώπους που μοιράζονται αξίες, ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς και όραμα.


TU F1RST είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και πάροχος κατάρτισης στην περιοχή Abruzzo της Κεντρικής Ιταλίας. Το TU F1RST προσφέρει κατάρτιση και καθοδήγηση σε εκπαιδευτές και δασκάλους και σε νέους, στη βιομηχανία και στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Προσφέρουν γλωσσική εκπαίδευση, παρακίνηση, διαχείριση χρόνου, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση συμπεριφοράς, εκπαίδευση μετασχηματισμού, προπόνηση ζωής, ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και δραστηριότητες προώθησης, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, διευκολυντές κοινωνικών μέσων, vloggers. το TU F1RST αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ της επίσημης, της άτυπης κατάρτισης και της κατάρτισης με βάση την εργασία.


Eesti People to People είναι μη κυβερνητική οργάνωση που καταχωρήθηκε στο Ταλίν της Εσθονίας το 1997. Το σύνθημα της ΜΚΟ είναι "Ειρήνη μέσω της κατανόησης". Η ΜΚΟ έχει εμπειρία σε έργα και δραστηριότητες γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για διάφορες ομάδες-στόχους, μία από τις οποίες είναι οι εθνικές μειονότητες και οι νεοεισερχόμενοι. Οι εκπαιδευτές της Eesti PtP δημιούργησαν μερικά πακέτα εργαλείων για την εκπαίδευση μη τυπικής εκπαίδευσης.


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα, είναι ένας περιφερειακός εκπαιδευτικός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τη διοικητική και εκπαιδευτική εποπτεία των αποκεντρωμένων δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, γενικών και επαγγελματικών σχολείων της περιοχής. Κύριος σκοπός του είναι ο συντονισμός και η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και η εποπτεία διαφόρων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων.


AIJU είναι το Τεχνικό Ινστιτούτο Παιδικών Προϊόντων & Αναψυχής. Κύριος στόχος του είναι η εκπόνηση μελετών σχετικά με τα παιδιά και τη νεολαία, με εξειδίκευση στην έρευνα, τις απαιτήσεις των χρηστών και την επικύρωση με τους τελικούς χρήστες. Ο τομέας αυτός διεξάγει έρευνες με βάση πληροφορίες που λαμβάνονται από κέντρα παιχνιδιών, σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, ενώσεις για τη βοήθεια ευάλωτων ατόμων, ομάδες καταναλωτών και ομάδες εμπειρογνωμόνων.