Θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα νέοι που

Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Προέρχεται από διαφορετικούς πολιτισμούς
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Υποφέρει από εκπαιδευτικές δυσκολίες
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Είναι πρόσφυγες
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Αντιμετωπίζει κοινωνικά εμπόδια


Θα επωφεληθούν από το έργο χάρη σε

Συμμετοχή σε μια μικτή κινητικότητα και να μάθουν πώς να βελτιώσουν τη δική τους ζωή και να επηρεάσουν τους άλλους να ακολουθήσουν την πορεία τους.

Συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση.

Μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις τεχνολογίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης προς όφελος των ίδιων και της κοινότητας.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την κατασκευή της πραγματικότητας, μέσω μιας πιο κριτικής και επιλεκτικής προσέγγισης.


Στόχος του έργου ?


Προώθηση της ψηφιακής εξέλιξης χωρίς αποκλεισμούς

Αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας των μέσων ενημέρωσης για την πρόσβαση

Ενίσχυση της ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων με τη χρήση δημιουργικών, ψηφιακών και καινοτόμων προσεγγίσεων μάθησης
Αύξηση της κατανόησης από τους συμμετέχοντες της δύναμης των μέσων ενημέρωσης στην κατασκευή της πραγματικότητας & καθιέρωση πιο κριτικών και επιλεκτικών προσεγγίσεων
Ενίσχυση της διαδικτυακής, εξ αποστάσεως και μικτής διδασκαλίας και μάθησης και ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για υψηλής ποιότητας ψηφιακές εκπαιδευτικές διαδρομές χωρίς αποκλεισμούς.
Χρησιμοποιήστε τη δημιουργικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες για να καταστήσετε τους μετανάστες περισσότερο ψηφιακά και κοινωνικά ενταγμένους