Projeye aşağıdaki gençler katılabilecektir

Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Farklı kültürlerden gelir
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Eğitim zorlukları çekiyor
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Mülteciler
Check Mark Clip Art, PNG, 576x596px, Check Mark, Area, Blue, Checkbox,  Openoffice Draw Download Free  Sosyal engellerle yüzleşir


Projeden faydalanacak olanlar

Karma bir hareketliliğe katılmak ve kendi hayatlarını nasıl iyileştireceklerini ve başkalarını kendi yollarını takip etmeleri için nasıl etkileyeceklerini öğrenmek.

Kişisel ve ailevi durumlarını iyileştirmelerini sağlayacak eğitim faaliyetlerine katılım.

Medya teknolojilerini kendilerinin ve toplumun yararına nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğrenmek.

Daha eleştirel ve seçici bir yaklaşımla, sosyal medyanın gerçekliğin inşasını nasıl etkilediği konusunda farkındalığın artması


Projenin Amacı ?


Daha kapsayıcı dijital evrimin desteklenmesi

Erişim için medya teknolojisini etkin bir şekilde kullanmak

Yaratıcı, dijital ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını kullanarak temel yetkinliklerin gelişimini güçlendirmek
Gerçekliğin inşasında medyanın gücünün katılımcılar arasında daha iyi anlaşılması ve daha eleştirel ve seçici yaklaşımların oluşturulması
Çevrimiçi, uzaktan ve karma öğretim ve öğrenimi güçlendirmek ve yüksek kaliteli kapsayıcı dijital eğitim yolları için dijital yeterlilikler geliştirmek
Yaratıcılığı ve dijital becerileri kullanarak göçmenleri daha dijital ve sosyal hale getirmek